rug- en nekklachten voorkomen tijdens het slapen in Amstelveen