oedeem, oedeemtherapie, zwelling kleppen, lymfestelsel, lymfoedeem, lymfetransport, vocht fysio, vochtophoping, vocht vasthouden, abnormaal, stijfheid, weefselvocht, oedeem fysio, oedeem fysiotherapie, oedeemtherapie fysio, oedeemtherapie fysiotherapeut, bewegen, operatie, oedeem na kanker, oedeem na bestraling, vochtophoping enkel, spataders, spataderen