Automatische incasso 
Middels de eerste IDEAL-betaling geef ik toestemming aan:
1. FRISKFYSIO om incasso-opdrachten te sturen naar mijn bank om de lidmaatschapsgelden van mijn rekening af te schrijven.
2. Geef ik toestemming aan mijn bank om bedragen van mijn rekening af te schrijven overeenkomstig de incasso-opdrachten van FRISKFYSIO.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam: FRISKFYSIO BV via Mollie
Omschrijving: Bestelling ordernummer
IBAN: NL46DEUT7025871066
Kenmerk: toegewezen
Machtiging ID: toegewezen
Incassant ID: NL08ZZZ502057730000
Doorlopende incasso
Overige partij: STICHTING MOLLIE PAYMENTS